Temeljna sigurnost D2

Informacije

Početak: 11.07.2022

Kraj: 16.07.2022


Cijena tečaja: HRK

Prijavi se na tečaj

Tečaj je osmišljen kako bi zadovoljio zahtjeve STCW-a odlomak VI/1 i bazira se na smjernicama IMO modela tečajeva 1.19, 1.20, 1.21, 1.13, te se sastoji od sljedećeg:

 • Tehnike osobnog preživljavanja VI/I-I
 • Protupožarna zaštita VI/I-2
 • Osnovna prva pomoć VI/I-3
 • Osobna sigurnost i društvena odgovornost VI/I-4

Tečaj je namijenjen svim pomorcima zaposlenima ili angažiranima na brodu.

Opis : Nakon uspješno završenog tečaja kandidati će biti osposobljeni za preživljavanje na moru u slučaju napuštanja broda; smanjivanje rizika od požara; trenutačno primjenjivanje prve pomoći u slučaju nezgode; pridržavanje postupaka u nuždi, primjenjivanje i izvršavanje sigurnih postupaka u radu i učinkovito komuniciranje sa drugima.

 

Sadržaj:

Tehnike osobnog preživljavanja VI/I-I

 • Uvod, sigurnost i preživljavanje
 • Hitne situacije
 • Napuštanje broda
 • Plovila za spašavanje i   preživljavanje
 • Osobna sredstva za spašavanje
 • Preživljavanje na moru
 • Radio oprema za slučaj opasnosti
 • Spašavanje helikopterom

Protupožarna zaštita VI/I-2

 • Opća načela
 • Teorija gorenja
 • Sprečavanje požara
 • Otkrivanje požara
 • Ugrađeni protupožarni sistemi
 • Razna protupožarna oprema
 • Brodska protupožarna organizacija
 • Metode gašenja
 • Uvježbavanje
 • Zaključak i završna prosudba

Osobna sigurnost i društvena odgovornost VI/I-4

 • Siguran rad na brodu
 • Međuljudski odnosi i doprinos dobrim međuljudskim odnosima na brodu
 • Razumijevanje naredbi i sposobnost razumijevanja dobivenih dužnosti
 • Postupci u nuždi
 • Sprječavanje onečišćenja morskog okoliša
 • Međuljudski odnosi na brodu

Osnovna prva pomoć VI/I-3

 • Opća načela
 • Ustroj i funkcija tijela
 • Smještaj unesrećenih
 • Unesrećeni u nesvijesti
 • Oživljavanje
 • Krvarenje
 • Pomoć u stanju šoka
 • Opekotine i oparotine, nezgode prouzročene električnom strujom
 • Spašavanje i prijevoz unesrećenih

Trajanje: 55 sati

Uvjet : 

 • Osobna iskaznica ili putovnica
 • 2 slike u boji
 • MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
 • HRVATSKI REGISTAR BRODOVA
 • REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS
 • LIBERIA MARITIME AUTHORITY

Napomena : Nakon uspješno završenog tečaja i ispita u Lučkoj kapetaniji kandidati će dobiti svjedodžbu (D2 brevet) Temeljne sigurnosti na brodu izdanu od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.

Ishodi učenja

 

1.Znati procijeniti postojeće stanje i izabrati najpovoljnije načine za spašavanje i preživljavanje ljudi u opasnosti.

2. Istražiti mogućnosti i temeljito isplanirati postupke u spašavanju.

3.Pravovremeno otkriti moguće opasnosti od požara, pravilno rasporediti protupožarne timove i sredstva, te riješiti teškoće na načine koji jamče najmanju štetu.

4.Sve radove na brodu prilagoditi minimalnim mogućnostima posade i putnika, radi njihove sigurnosti, a stupanj društvene odgovornosti prilagoditi mogućoj praksi.

5. Pravovremeno otkriti moguće negativne pojave, istražiti uzroke i odabrati najpovoljnije načine za njihovo uklanjanje.

Kompetencije koje se stječu

 

Ovladati temeljnim načelima u borbi za osobno preživljavanje. Prepoznavati moguće opasnosti, procjenjivati kritična stanja i znati poduzimati odgovarajuće mjere u zaštiti ljudskih života u slučajevima opasnosti i događanja pomorskih nezgoda. Određivati prednosti (prioritete) u protupožarnoj zaštiti broda, te otkrivati najpovoljnije načine u postupanju u ovisnosti trenutačnih prilika. Posebnu pozornost posvećivati osobnoj sigurnosti i društvenoj odgovornosti, te dosljedno ispravljati pogreške u organizaciji ovih sustava. Ovladati metodama pružanja prve pomoći. Ne naškoditi pri pružanju prve pomoći. Provjeriti i osigurati mjesto nesreće. Napraviti orijentacijski pregled ozlijeđene ili bolesne osobe i postaviti radnu dijagnozu. Primijeniti neodgodive postupke prve pomoći. Znati kada treba primijeniti reanimaciju. Odrediti prioritete zbrinjavanja ukoliko ima više ozlijeđenih.

Sadržaj

 

Osobno preživljavanje i sigurnost, načela preživljavanja i SOLAS priručnik za obavljanje vježba. Moguće opasnosti, vježbe i predostrožnost. Požar i potonuće, rasporedi i znaci za nuždu. Napuštanje broda, osobna pripravnost, obveze posade u organizaciji napuštanja plovnog objekta, obveze prema putnicima, sprječavanje panike, spuštanje plovila za spašavanje, ukrcavanje i udaljavanje od plovnog objekta u opasnosti. Plovila za spašavanje i preživljavanje. Osobna sredstva za spašavanje (prsluci, pojasi, hidrotermozaštitna odjela). Preživljavanje na moru, opasnosti, prikladno korištenje sredstava za spašavanje pohranjenih u plovilu. Prijenosni primopredajnici, radarski odgovarači (SART) i EPIRB. Spašavanje helikopterima. Načela protupožarne zaštite, teorija i uvjeti gorenja, gorive tvari, razdioba, otkrivanje i sprječavanje požara. Sustavi za gašenje požara na brodu: voda, pjena, prah, ugljični dioksid i haloni. Protupožarna sredstva i oprema: crijeva, mlaznice, prijenosni aparati, dojavljivači požara i plamena, vatrodojavni vodovi, vatrodojavna stanica, općebrodski uzbunjujući zvučni znak (alarm), protupožarni planovi, rasporedi, postupci, sporazumijevanje, protupožarne ophodnje, uvježbavanja, zaštitne mjere i gašenje. Završna prosudba. Osobna sigurnost i društvena odgovornost. Siguran rad na brodu, prikladni međuljudski odnosi, razumijevanje i prihvaćanje naredba i sposobnost razumijevanja dobivenih dužnosti. Pridržavanje rasporeda i postupaka u nuždi, te mjere opreza za sprječavanje onečišćenja/ zagađenja mora i morskog okoliša. Međuljudski odnosi na brodu, prava, dužnosti, obveze, zapošljavanje, higijena i zdravlje.